Επιστημονική Επιτροπή

Αλέκος Γεωργόπουλος
Καθηγητής, Τμήμα Νηπιαγωγών (ΤΕΠΕΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπάμπης Καραγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Γρηγόρης Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Χριστίνα Σολομωνίδου
Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Μένη Τσιτουρίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νηπιαγωγών (ΤΕΠΕΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γιάννης Δεληγιάννης
Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο