Περιγραφή Εργαστηρίων

Εργαστήριο: Μιντιακός εγγραμματισμός: «ξεκλειδώνοντας» νέα κειμενικά είδη
Επιμορφώτρια: Φένια Φραγκουλίδου

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 15:00μμ -17:30μμ &18:00μμ - 20:30μμ
Σάββατο 30/10, 11:30πμ -14:00μμ 

Η ιδέα του παρόντος εργαστηρίου ξεκίνησε από την παραδοχή ότι η ευρύτατη χρήση του διαδικτύου συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου επικοινωνιακού τοπίου. Αυτό το τοπίο συνενώνει ανθρώπους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με διαφορετικούς πολιτισμικούς κώδικες και με διαφορετικές προσλαβάνουσες. Οι μαθητές/τριες, ενεργοί συμμετέχοντες αυτού του πλαισίου, γίνονται τόσο αποδέκτες νέων κειμενικών ειδών, όσο και ενεργοί παραγωγοί τους.

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο «νέα κειμενικά είδη» αναφερόμαστε σε είδη που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς κώδικες (γλώσσα, εικόνα, ήχο) και βασίζονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών π.χ. μηνύματα κινητού τηλεφώνου εικονομηνύματα, βίντεο κλιπ, βιντεάκια,). Αρκετά από τα είδη θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υβριδικά καθώς αναφέρονται σε παλαιότερα είδη π.χ. κόμικ, ταινίες, και χρησιμοποιούν συνδυασμό από κώδικες. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο θα κληθούν να ανασύρουν αποθέματα γνώσης από προηγούμενες εμπειρίες τους με άλλα κειμενικά είδη. Το ενδιαφέρον του εργαστηρίου θα επικεντρωθεί στα διαδικτυακά βίντεο καθώς ο όγκος των διακινούμενων βίντεο βαίνει αυξανόμενος. Ωστόσο, η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί με αντικείμενο άλλα κειμενικά είδη.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη διαδικασία αποκωδικοποίησης των βίντεο που είναι πλέον πραγματικότητα στη σύγχρονη ζωή των εφήβων. Καθώς οι νέες τεχνολογίες εμπλουτίζουν την καθημερινότητα των νέων με κείμενα που χρησιμοποιούν διαφορετικές ποικιλίες και επίπεδα ύφους, θα ήταν χρήσιμο και η σχολική εκπαίδευση να εντάξει τα νέα κειμενικά είδη στο αναλυτικό της πρόγραμμα. Απώτερος, λοιπόν, σκοπός του παρόντος εργαστηρίου είναι εστιάζοντας στους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης των διαδικτυακών βίντεο – πάντοτε στα κοινωνικο-πολιτιστικα πλαίσια που αυτά προβάλλονται - οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν εγγράμματα υποκείμενα, ικανά να διαπραγματευθούν κριτικά τον κόσμο τους.


Εργαστήριο: Δημιουργώντας «ψηφιακές ιστορίες»
Επιμορφωτής: Γιώργος Μεταξιώτης

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 15:00μμ -17:30μμ
Σάββατο 30/10, 08:30πμ -11:00πμ &11:30πμ -14:00μμ

Με τον όρο "ψηφιακές ιστορίες" αναφέρομαι εδώ όχι σε έναν γενικό ορισμό των αφηγηματικών εφαρμογών στα νέα μέσα επικοινωνίας όπως για παράδειγμα των διαδραστικών (hypertext) αφηγημάτων και των αφηγημάτων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά στους ειδικούς τρόπους παραγωγής, τους τεχνολογικούς μηχανισμούς και τα κειμενικά χαρακτηριστικά του κινήματος των «μέσων επικοινωνίας για την κοινότητα» που έγινε γνωστό ως «ψηφιακές ιστορίες»: πρόκειται για μικρές ταινίες, 2-3 λεπτών, που αφηγούνται μια προσωπική ή βιωματική ιστορία. Οι ιστορίες αυτές παράγονται σε ομαδικά εργαστήρια διάρκειας 3-5 ημερών με τη βοήθεια εκπαιδευτών για την εκμάθηση των αναγκαίων δεξιοτήτων (στην περίπτωση των εφαρμογών σε σχολεία, ο χρόνος μοιράζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του προγράμματος διδασκαλίας). Για τη δημιουργία τους χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το απλούστερο υπάρχον λογισμικό για επεξεργασία ήχου-εικόνας (συνήθως το “movie maker”). Οι συμμετέχοντες γράφουν την ιστορία τους, συλλέγουν μια σειρά 10-20 φωτογραφιών από την προσωπική τους συλλογή ή αναπαριστούν σε “πράσινη οθόνη” κάποιες σκηνές της ιστορίας τους με τη βοήθεια των συμμαθητών τους. Στη συνέχεια αφηγούνται και ηχογραφούν την ιστορία τους και προσθέτουν τέλος ότι άλλο υλικό έχουν δημιουργήσει, φωτογραφίες, ζωγραφιές, ήχους και μουσική.

Υπάρχει μια αυστηρότητα στη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας: 250 λέξεις, 10-20 φωτογραφίες και δύο λεπτά διάρκεια. Οι περιορισμοί στη μορφή είναι μια αναγκαία βοήθεια, όταν έρχεται κάποιος για πρώτη φορά αντιμέτωπος με πολύπλοκες (πολυμεσικές) μορφές επικοινωνίας, ώστε να υπάρξει μια ικανοποιητική αισθητική φόρμα. Η αισθητική των ψηφιακών ιστοριών επηρεάζεται κυρίως από τις ικανότητες που έχουν όλοι οι άνθρωποι να αφηγούνται ιστορίες, από τη καθημερινή χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία, αλλά και από δεξιότητες που όλοι αποκτούμε με τη χρήση ή τη θέαση άλλων μορφών οπτικοακουστικής επικοινωνίας, όπως η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, το θέατρο, τα μικρά προσωπικά βίντεο στο διαδίκτυο, τα κινητά, τα εικαστικά και τα μουσικά video-clip κ.ά.

Αν ο χρόνος, οι πηγές ή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μάθουν τις βασικές δεξιότητες χειρισμού των υπολογιστών, συμβάλλουμε τουλάχιστον ώστε να κατευθύνουν οι ίδιοι τη δημιουργική διαδικασία, να έχουν δηλαδή «τη τελευταία λέξη» στο μοντάζ και τη διαχείριση της ιστορίας τους. Οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτών έχουν σαν στόχο κυρίως την αισθητική αρτιότητα, τη βελτίωση της αφήγησης, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε εικόνες ήχους και την τεχνική επεξεργασία τους, τη συνεργασία, με στόχο πάντα την πραγματοποίηση ενός ευχάριστου για τους συμμετέχοντες εργαστηρίου.

Οι ψηφιακές ιστορίες ενθαρρύνουν τη συνεργασία των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια περιβαλλοντικών, πολιτισμικών, διαθεματικών προγραμμάτων, στα πλαίσια σχολικών εκδηλώσεων, αλλά και για την αξιολόγηση της εμπειρίας και της γνώσης που αποκομίζουν οι μαθητές από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, κάνοντας συχνά συναρπαστική τόσο τη διαδικασία της «εργασίας» όσο και αυτή της αξιολόγησης.


Εργαστήριο: Δημιουργώντας Blogs και Wikis
Επιμορφωτής: Πέτρος Προβελέγγιος

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 15:00μμ -17:30μμ &18:00μμ - 20:30μμ
Σάββατο 30/10, 11:30πμ -14:00μμ

Τα blogs και τα wikis αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες εφαρμογές της νέας γενιάς υπηρεσιών του Διαδικτύου (γνωστές ως Web 2.0). Οι υπηρεσίες αυτές  βασίζονται στη δυνατότητα των χρηστών να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Τα τελευταία χρόνια βρίσκουν όλο και περισσότερες εφαρμογές στην εκπαίδευση.
 

Στο εργαστήριο, θα ασχοληθούμε αρχικά με την παρουσίαση των εκπαιδευτικών χρήσεων των blogs και wikis με συγκεκριμένες αναφορές και παραδείγματα. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε blogs και wikis και θα αναφερθούμε στις βασικές λειτουργίες και την διαχείρισή τους.

A. Τα BLOGS

Τo ιστολόγιο (blog), είναι μια μορφή ιστοχώρου. Ουσιαστικά αποτελεί λίστα καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη καταχώρηση στην παλαιότερη. Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί είναι οτιδήποτε, όπως νέα, πολιτικοκοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προσωπικά ημερολόγια και ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, αθλητικά, τέχνες…
Τα blogs μπορούν να βρουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ήδη χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τόσο ως προσωπικός χώρος έκφρασης εκπαιδευτικών και μαθητών όσο και για τη δημοσίευση σχολικών εργασιών. Είναι πολύ εύκολα στη δημιουργία και τη χρήση τους. Ακόμη κι ένας χρήστης χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις τεχνολογίας μπορεί να κατασκευάσει ένα ιστολόγιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.   


Tα ιστολόγια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
 

1.    Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους μαθητές του
 

Μπορεί να περιέχει βασικά σημεία της διδασκαλίας, πρόσθετο διδακτικό υλικό (video, εικόνες, ηχητικό κείμενο), προτάσεις για διάβασμα ή περιήγηση στο δίκτυο, σχολιασμό της επικαιρότητας, ανάθεση εργασιών προς τους μαθητές, να θέτει κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία της διδασκαλίας ενός αντικειμένου. Τέτοιου είδους ιστολόγια στοχεύουν σε μια διδασκαλία που δεν περιορίζεται στο σχολικό χρόνο.   

2.     Ιστολόγιο    εκπαιδευτικού    που    απευθύνεται    στους    συναδέλφους    του
 
Στο περιεχόμενο του μπορούν να περιληφθούν προτάσεις για τη διδασκαλία συγκεκριμένων αντικειμένων, ενημέρωση για ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία και πηγές από το διαδίκτυο, προτεινόμενες πειραματικές δραστηριότητες, επισημάνσεις για τις παρανοήσεις των μαθητών, προσωπικές μαρτυρίες από την ζωή του ανθρώπου που εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι δημιουργείται μια εκπαιδευτική διαδικτυακή κοινότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.   


3.     Ιστολόγιο σχολικής τάξης
 
Μπορεί να είναι το κοινό ιστολόγιο εκπαιδευτικού και μαθητών στο οποίο να καταγράφεται η καθημερινή δραστηριότητα της τάξης, η διδασκαλία ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, μια εκπαιδευτική εκδρομή ή επίσκεψη, η ανάληψη μιας πρωτοβουλίας σχετικής με το περιβάλλον, την αγωγή υγείας και άλλες καινοτόμες δράσεις, ο σχολιασμός ενός βιβλίου, η πορεία εργασίας στο πλαίσιο ενός project, η συμβολή των επιστημών στην καθημερινότητα κ.ά.   


4.    Ιστολόγιο ομάδας μαθητών
 
Είναι το ιστολόγιο μιας ομάδας μαθητών στο οποίο είθισται να αναρτάται η πορεία εργασίας που έχουν ακολουθήσει στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που τους έχει ανατεθεί μεμονωμένα ή εντός ενός ευρύτερου project στο οποίο μετέχει όλη η τάξη. Ακόμη αφορά ιστολογία που έστησαν οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία για να προβάλουν στην δικτυακή κοινότητα αυτό που οι ίδιοι θεωρούν χρήσιμο.

5. Ιστολόγιο-εφημερίδα σχολείου


Μερικά σχολεία έχουν αναρτήσει ιστολόγια-εφημερίδες, στα οποία καταγράφονται ποικίλα στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα τους (αγώνες της σχολικής ομάδας, παραστάσεις της θεατρικής ομάδας, παρουσίαση βιβλίων κ.α.)

Οφέλη από την παιδαγωγική χρήση του ιστολογίου
 

Το περιβάλλον ενός ιστολογίου αποτελεί προϊόν γνωστικής επεξεργασίας, μέσα στο οποίο κατατίθενται με δυναμικό τρόπο επιχειρήματα, θέσεις και αντιθέσεις προωθώντας έτσι την κριτική σκέψη και καθιστώντας το δυναμικό εργαλείο εργαλείο μάθησης του Web 2.0. Ως ασύγχρονο εργαλείο ενθαρρύνει τον ανα-στοχασμό επί του περιεχομένου και μέσω της αλληλεπίδρασης του δημιουργού με τους χρήστες υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο.
 

Μερικά από τα στοιχεία που αναδεικνύουν το ιστολόγιο ως αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης είναι:
 

- Η παρουσίαση πολυμεσικού υλικού δίνει την δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών μέσω της πολυαισθητηριακής προσέγγισης.
- Η εμπλοκή των χρηστών με την ανάγνωση και συγγραφή κειμένων, βελτιώνει τη γλωσσική τους ανάπτυξη και τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης του γραπτού λόγου.
- Η δημοσίευση ατομικών εργασιών ενισχύει το θετικό κίνητρο και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.
- Ενθαρρύνεται η συνεργασία σε ομάδες.
- Συνδέεται το περιεχόμενο του ιστολογίου με αυτό του μαθήματος στην τάξη.
- Παρέχεται η δυνατότητα της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των μαθητών και των αναγκών τους.
- Ενθαρρύνεται η επικοινωνία με ασύγχρονο περιεχόμενο δασκάλου - μαθητή.
- Ενθαρρύνεται η συμμετοχή - παραγωγή συνθετικών εργασιών ατομικά ή ομαδικά.
- Βελτιώνονται οι δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή και της πλοήγησης στο διαδίκτυο για συγκεκριμένους λόγους.
 

Η δυνατότητα καταγραφής σχολίων από τους επισκέπτες ενισχύει το δημιουργό να επιστρέψει και να αξιολογήσει την πορεία του.

Β. WIKIS
 

Ο όρος wiki περιγράφει ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες τους να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό τους, πολύ γρήγορα και εύκολα. Το wiki είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Το πιο σημαντικό ίσως χαρακτηριστικό των wikis είναι ότι διευκολύνουν τη συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου.
 

Τα wikis προωθούν τη συμμετοχικότητα σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου στα οποία υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι ρόλοι, όπως του συγγραφέα-παραγωγού περιεχομένου και του αναγνώστη-καταναλωτή περιεχομένου, στα wikis όλοι είναι ισότιμοι και έχουν τις ίδιες δυνατότητες συνεισφοράς και αξιοποίησης της πληροφορίας.
 

Η ανάπτυξη ενός wiki είναι μια αποκεντρωμένη διαδικασία δίνεται έτσι η δυνατότητα συνεργασίας σε μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη ή είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να συνεργαστούν για το κοινό τους έργο.
 

Η γνωστότερη περίπτωση wiki είναι η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια  Wikipedia (www.wikipedia.org). 
 

Οι μελέτες που εξετάζουν τη χρήση των wikis στην εκπαιδευτική διαδικασία από την παιδαγωγική σκοπιά δείχνουν ότι η χρήση των wikis υποστηρίζει ιδιαίτερα τόσο τη συνεργατική μάθηση όσο και εποικοδομητιστικές προσεγγίσεις.
 

Τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές τόσο ως μία πλατφόρμα γνώσης, όπου τα μέλη μίας κοινότητας μοιράζονται και εμπλουτίζουν τη γνώση, όσο και ως ένα σύστημα που θα τους υποστηρίξει στην υλοποίηση μίας ομαδικής εργασίας ή ενός σχεδίου δράσης (project) και τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών. Από την άλλη τα wikis κερδίζουν έδαφος στην εκπαιδευτική διαδικασία και ως ένα ιδανικό εργαλείο για τη διαρκή αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν ένα wiki για να συντάξουν ομαδικά υλικό ή και σχέδια μαθήματος για ένα μάθημά τους.
Το γεγονός πως η λειτουργία του στηρίζεται στη συνεργατική συγγραφή μπορεί να  βρει εφαρμογή σε πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικές χρήσεις των wikis: 


•    Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα wiki για να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης ή μία ομαδική εργασία, εξυπηρετώντας την τεκμηρίωση της εργασίας τους και την καταγραφή της εμπειρίας τους.
•    Οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν τις περιλήψεις των σκέψεών τους σε ένα wiki, χτίζοντας συνεργατικά τη γνώση.
•    Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσιοποίηση χρήσιμων πληροφοριών για ένα μάθημα, όπως η διδακτέα ύλη και το υλικό του μαθήματος, και οι μαθητές μπορούν να βλέπουν άμεσα το υλικό και να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις.
•    Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα wikis ως βάση γνώσεων, επιτρέποντας τους να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με πρακτικές και τεχνικές διδασκαλίας και να τις τεκμηριώσουν.
•    Τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαρτογραφήσουν σημαντικές έννοιες, οι οποίες είναι χρήσιμες για προβληματισμό, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός συνδεδεμένου δικτύου πηγών.
•    Ένα wiki μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρουσίασης αντί ενός συμβατικού λογισμικού, όπου οι μαθητές μπορούν άμεσα να σχολιάσουν και να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο της παρουσίασης.
•    Τα Wikis είναι εργαλεία ιδανικά για τη δημιουργία και τη συνεργασία ομάδων μαθητών. Η χρήση ενός wiki προσελκύει όλα τα μέλη της ομάδας να συναντηθούν εικονικά και να εργαστούν μαζί για την εργασία. Έτσι μια γεωγραφικά διασκορπισμένη ομάδα εργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα wiki για να έχουν τα μέλη της επαφή, να μοιράζονται ιδέες και να δουλεύουν για την εργασία. Ένα wiki δημιουργεί μια σαφέστερη εικόνα της πορείας της ομάδας από μεμονωμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 

Τα wikis ενδείκνυνται για τη διδασκαλία συγγραφής κειμένου, καθώς προκαλούν διάφορα ερεθίσματα. Για πολλούς μαθητές το γράψιμο στις καταχωρήσεις ενός wiki παρουσιάζει μια σημαντική πρόκληση, καθώς οι εγκυκλοπαιδικές καταχωρήσεις απαιτούν ένα διαφορετικό ύφος από τα κλασσικά δοκίμια που συνήθως καλούνται να υποβάλουν προς αξιολόγηση. 


Εργαστήριο: Διαδικτυακή εκπαίδευση με το moodle
Επιμορφωτής: Δημήτρης Καρακώστας

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 18:00μμ - 20:30μμ
Σάββατο 30/10, 08:30πμ -11:00πμ

Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστεί το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) Moodle και η χρήση του για τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων. Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες της ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης, διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες, ενώ παρέχεται ως δωρεάν υπηρεσία από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στους έλληνες εκπαιδευτικούς.
 

Το εργαστήριο αυτό έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω στις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle, αρχικά με σύντομες οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης της πλατφόρμας και στη συνέχεια με βασικές οδηγίες παρακολούθησης, δημιουργίας και διαχείρισης on line μαθήματος,
 

Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
 

•    καταλαβαίνουν το βασικό λεξιλόγιο του Moodle
•    πλοηγούνται μέσα σ' ένα μάθημα του Moodle 
•    επεξεργάζονται το προφίλ τους και να προσθέτουν φωτογραφίες
•    συμμετέχουν σε μια συζήτηση ομάδας (φόρουμ)
•    δημιουργούν εγγραφές λεξικού
•    σχεδιάζουν βασικές ρυθμίσεις μαθήματος
•    ενσωματώνουν στο μάθημα δυνατότητες Ημερολογίου
•    διαχειρίζονται εγγραφές μαθητών
•  δημιουργούν και προσθέτουν πηγές πληροφοριών (π.χ. σελίδες κειμένου, ιστοσελίδες και ετικέτες)
•    συνδέουν ιστοσελίδες και να ανεβάζουν αρχεία
 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν ένα παράδειγμα έτοιμου στημένου μαθήματος, ώστε διαμορφώσουν ένα στοιχειώδες και τυποποιημένο πλαίσιο οργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται από το σύνολο των εκπαιδευτών.
 

Μέσα από το μάθημα αυτό οι συμμετέχοντες, ειδικά αυτοί που δεν έχουν εμπειρία στη διαδικτυακή εκπαίδευση, θα έρθουν σε επαφή με τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και θα δουν εναλλακτικούς τρόπους για τη χρήση τους. Ακόμη, μέσα από αυτή την εμπειρία μπορούν να γνωρίσουν χρήσιμες διδακτικές τεχνικές όπως η καλλιέργεια κινήτρων και η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, τις οποίες θα εφαρμόσουν με τη σειρά τους στα δικά τους διαδικτυακά μαθήματα.


Εργαστήριο: Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.)
Επιμορφωτής: Γιάννης Λεύκος

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 15:00μμ - 17:30μμ &18:00μμ - 20:30μμ 

** Το εργαστήριο απευθύνεται σε Καθηγητές Θετικών Επιστημών και σε δασκάλους/ες Ε' και Στ΄ τάξης

Το Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) έίναι ένα εργαστηριακό λογισμικό προσομοιώσεων που αφορά την περιοχή των θερμικών φαινομένων. Το εργαστήριο παρέχει δυνατότητες σύνθεσης και εκτέλεσης πειραμάτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εργαστηρίου είναι δύο: η ρεαλιστικότητα και η δυναμικότητά του. Με τον όρο ρεαλιστικότητα εννοούμε την πιστή αναπαράσταση των φαινόμένων, τόσο οπτικά, όσο και ως προς την υποκείμενη φυσική στην οποία στηρίζεται η εκτέλεση των πειραμάτων. Με τον όρο δυναμικότητα εννοούμε ότι δεν πρόκειται για μια συλλογή στατικών προκαθορισμένων πειραμάτων, τα οποία ο χρήστης απλά τα παρατηρεί να εκτελούνται, αλλά πρόκειται για μια συλλογή δυναμικών αντικειμένων, με ιδιότητες ανάλογες της πραγματικότητας, με τα οποία ο χρήστης μπορεί να συνθέτει πειραματικές διατάξεις με μόνο περιορισμό τη φαντασία του. Το περιβάλλον παρέχει πολύ φιλική διασύνδεση με τον χρήστη, υποστηρίζοντας απλές διαισθητικές διαδικασίες για τον χειρισμό των αντικειμένων. Τέλος το περιβάλλον παρέχει στον καθηγητή τη δυνατότητα καθορισμού των βαθμών ελευθερίας των μαθητών κατά την εκτέλεση των πειραμάτων.
Το Σ.Ε.Π. αποτελείται από 3 εικονικούς χώρους: τη βιβλιοθήκη πολυμεσικού υλικού και τα δυο εργαστήρια, από τα οποία το ένα προορίζεται για την εκτέλεση πειραμάτων Θερμότητας ενώ το άλλο για την εκτέλεση πειραμάτων Θερμοδυναμικής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα γίνει πλοήγηση και μικρή γνωριμία με τις βασικές δυνατότητες για όλα τα τμήματα του λογισμικού, αλλά η κύρια εμπλοκή με το λογισμικό θα αφορά το εργαστήριο Θερμότητας, το οποίο θεωρείται κατάλληλο για τη διαπραγμάτευση των αντίστοιχων φαινομένων στο Γυμνάσιο κυρίως, αλλά και στο Δημοτικό.

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, συνήθως υπερκαλύπτονται από τους σύγχρονους Η/Υ, καθώς το λογισμικό συμπληρώνει σχεδόν μια δεκαετία ζωής. Η εγκατάστασή του γίνεται από CD το οποίο δεν απαιτείται στη συνέχεια για την κατοπινή του χρήση. Η τελευταία του έκδοση αφορά τα Windows XP, αλλά έχει δοκιμαστεί και σε νεώτερα λειτουργικά συστήματα χωρίς προβλήματα.. Κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ασυμβατότητας σε σχολικά εργαστήρια όπου υπάρχει domain server, αλλά μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν. 

Εργαστήριο: Τεχνικές για την ανάπτυξη δημιουργικότητας στην ομάδα
Επιμορφωτές: Ιωάννα Κομνηνού, Ειρήνη Πατεράκη

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 18:00μμ - 20:30μμ
Σάββατο 30/10, 08:30πμ -11:00πμ

Η δημιουργικότητα δεν είναι εγγενές χαρακτηριστικό λίγων ανθρώπων αλλά χαρακτηριστικό όλων. Μπορεί να διδαχθεί, να αναπτυχθεί από δοκιμασμένες τεχνικές, οι οποίες, ενισχύοντας και τονώνοντας τις δημιουργικές ικανότητες και ιδέες, βοηθούν τους ανθρώπους να ξεφύγουν από τον συνηθισμένο τρόπο επίλυσης προβλημάτων  και να αντιληφθούν εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της δουλειάς τους. «Η δημιουργικότητα είναι μια μαθημένη ικανότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε νέες σχέσεις μεταξύ εννοιών ή γεγονότων, τα οποία αρχικά φαινόταν άσχετα μεταξύ τους, και καταλήγει σε μια νέα οντότητα της γνώσης» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1998). Η γνώση και η πληροφορία αποτελούν τη βάση της δημιουργικότητας.
 

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας στη τάξη επιτυγχάνεται μέσα από διάφορα είδη δραστηριοτήτων, όπως είναι η δημιουργική γραφή, το θεατρικό παιχνίδι, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, η αφηγηματική παντομίμα κ.ά. Στο εργαστήριο αυτό θα επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.
 

Οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα  είναι σε θέση να :
 

•    Σχεδιάσουν δραστηριότητες  που θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες μέσα από όλα τα είδη του γραπτού λόγου
•    Αναπτύξουν οι ίδιοι ικανότητες δημιουργικής γραφής
•    Αντιληφθούν με τους τρόπους ανάδειξης του δημιουργικού γραψίματος και  θα εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία.
•    Αναγνωρίσουν ότι τόσο ή γραφή όσο και η ομιλία αποτελούν βασικά εργαλεία επικοινωνίας, σκέψης και μάθησης
•    Αναγνωρίσουν τη γραπτή έκφραση ως μια επικοδομητική διαδικασία
 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα προσεγγίσουμε τη δημιουργικότητα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί θα:
 

I.    Ενημερωθούν για τις βασικές θεωρίες της δημιουργικότητας
II.    Θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
III.    Θα ανταλλάξουν ιδέες και θα συμμετέχουν σε συζήτηση για τους τρόπους ένταξης δημιουργικών δρατηριοτήτων στη τάξη.


Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν στην ομάδα μπορούν να εφαρμοστούν σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου.


Εργαστήριο: Εργαλεία για το eTwinning (Tools for eTwinning)
Επιμορφωτές: Ιωάννα Κομνηνού, Ειρήνη Πατεράκη 

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 15:00μμ - 17:30μμ
Σάββατο 30/10, 08:30πμ - 11:00πμ &11:30πμ -14:00μμ

Το eTwinning αποτελεί το κεντρικό δίκτυο σχολείων στην Ευρώπη. Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης που εδρεύει στις Βρυξέλλες, εντάσσονται και τα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 

Στο εργαστήριο “Εργαλεία για το eTwinning” (Tools for eTwinning) θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που προσφέρει τη κεντρική πλατφόρμα του eTwinning αλλά και άλλα εργαλεία που στηρίζουν τη συνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση στο πλαίσιο εφαρμογής νέων παιδαγωγικών θεωριών και μαθησιακών προσεγγίσεων.

Η ανάπτυξη του εργαστηρίου αυτού αποβλέπει:


•    Στην παροχή βασικών γνώσεων για τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες και την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
•    Στην ανάδειξη των παιδαγωγικών κριτηρίων για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την προώθηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και για την ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας στην καθημερινή διδακτική πράξη.
•    Στην παροχή βασικών γνώσεων για τη χρήση εργαλείων που αναδεικνύουν τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.
 

Πιο συγκεκριμένα:
Στο εργαστήριο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν:
 

1.    Για τον τρόπο εγγραφής τους στο eTwinning, για τη χρήση της πλατφόρμας αναζήτησης συνεργατών, για τις δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας που προσφέρει η πλατφόρμα.
 

2.    Για τη χρήση του twinspace και τις δυνατότητες που προσφέρει για την κοινωνική δικτύωση και συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα.
 

3.    Για εργαλεία του web 2.0, για εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και ήχου, για εργαλεία συνεργατικής μάθησης, για τα authoring tools, για εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και την έρευνα, για εργαλεία  που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία παιδαγωγικών παιχνιδιών κ.λπ.
 

4.    Για το πώς μπορούν να κάνουν χρήση όλων αυτών των εργαλείων στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Για όλα τα παραπάνω οι επιμορφούμενοι θα δουν παραδείγματα εφαρμογής τους από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα κάνουν χρήση κάποιων από αυτών (hands-on activity) και θα αντιληφθούν πώς προάγουν μια νέα αντίληψη της μαθησιακής διαδικασίας.   


Εργαστήριο: Προσαρμόζoντας διαδραστικά συστήματα πολυμέσων: από τη θεωρία στην πράξη
Επιμορφωτής: Γιάννης Δεληγιάννης

Προσφέρεται: 
Παρασκευή 29/10, 15:00μμ - 17:30μμ & 18:00μμ - 20: 30μμ
Σάββατο 30/10, 08:30πμ - 11:00πμ &11:30πμ -14:00μμ

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους ενδιαφερόμενους στην πραγματικότητα της προσαρμογής των συστημάτων στις ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες τους. Περιλαμβάνει 3 μέρη:

Α. Εισαγωγή στις υπηρεσίες και δυνατότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (θεωρία και συζήτηση) (1 ώρα)
 

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual Learning Environments)
Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)
Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning)
Τέχνες και ΚτΠ (The Arts and the Information Society)

Β. Παρουσίαση έτοιμων συνεργατικών διαδραστικών συστημάτων, στην πράξη (1 ώρα)
 

Παρουσίαση προηγμένων δυνατοτήτων website κοινωνικής δικτύωσης, συνεργατικών συστημάτων και άτυπων συστημάτων μάθησης (forums, hacker sites, wikipedia κτλ).
 

Χρήση έτοιμων συστημάτων εκπαίδευσης στην πράξη (case-studies).

Γ. Επιλογή μιας μελέτης περίπτωσης, σχεδιασμός και υλοποίηση της στην πράξη.


Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας μελέτης περίπτωσης εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 

Υλοποίηση, δημοσίευση και χρήση της στο διαδίκτυο.